دلـنـویـسـان

دراین فردای نامعلوم كه امید را به ترس دادیم | صدا از سینه می افتد خود ما دل نویسانیم


حال افکارم خوب نیست ! 

مدام گیج خویشند 

هرگز نمیدانند چه خواهد شد 

میترسند ... و مدام به هم میخندند

وای از قرص هایی که رنگ تورا بیادم میاورند 

رنگ خوبی هایت را 

مترسانم که هرگز بعد از تو حال افکارم خوب نخواهد شد

حال افکارم خوب نیست ..... خوب نمیشود باید راه را دوباره طی کرد 

میبینی ام ؟  اول ِ راه ام 

هنوز نرسیده ؛ بریده ام میان غم هایم!شبیه یک شبیح خون ِ شبانه

نخ به نخ ! پا میدهم به خواب هایمدیشب قرار گذاشته بودیم

قرارمان دم صبح بود که تو بروی و 

شب دیگر باز بخوابم بیایی 


بگو میفهمی ....

دلهره ها خواب ها وداع ها و رویا هایم را میشناسی 

بگو میفهمی چه میگوییم 

بگو ! این بار محکم بگو میفهمی که از سایه خودم هم میترسم


عقل در دلم جا کرده و حال افکار خراب است

دارد بغض میکند در شبانه هایش 

رسوخ کن در روحم و ببین که چقد پریشان است

یادت باشد حال افکارم خراب است 
αℓιяєzα ©


نوشته شده در سه شنبه 14 خرداد 1392 ساعت 07:17 ب.ظ توسط علیرضا نظرات |


آخرین مطالب
» کلاویه های عریان
» میخواهم رستگار شوم
» تنهایی یعنی ...
» اینگونه در من شعر ، شعر میشود
» چه کسی میداند ؟
» "هرچه تو بخواهی"
» عروج
» سیگار ِ بارانی
» بیخوابی
» محاکمه ی اخر
» حال افکارم ...
» تابوتی دست نخورده
» زیر پوست شهر
» مـریـض ِ روح
» هوادار

Design By : Alireza Mohammadi